V pracovních dnech od 08.00-12.00 a 13.00-16.00 nabízíme na čísle 0902 180 499 telefonické poradenství a pomoc při výběru vhodného typu schodiště.

Podrobnější informace lze zaslat emailem. Odeslaná zpráva obvykle obsahuje doporučení k výběru schodiště, odkaz na technický list nebo informace, uvedené v parametrech na našich webových stránkách.

Pro posouzení či doporučení vhodného modelu je nutné zaslat emailem tyto podklady:
  • fotografie prostoru pro schodiště (celkový pohled, detaily)
  • jednoduchý, postačí i ruční nákres situace (kde jsou stěny, okna, dveře ... apod.)
  • výšku patra (od spodní podlahy po horní podlahu)
  • předpokládanou nebo skutečnou velikost stropního otvoru
  • VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO 
Kontaktní email: info@schodyplus.sk  
 
Potřebujete-li detailnější informace, můžete využít tyto doplňkové služby:
 
- Zaslání detailních údajů - výňatek z technickéhu listu   ZDARMA
- Zpracování základního návrhu provedení na zakázku
ZDARMA
- Zpracování situačního nákresu stavebnicového schodiště (bez měřítka)
60€ *
- Zpracování každé změny návrhu provedení zakázkové výroby                        
90€ *
- Výjezd technika na místo stavby (týká se výroby schodiště na zakázku)
240€ **
 

*   Ceny sú uvedené s DPH. Úhrada vopred předfakturou - bankovní prevod
** Tuto čiastku (bez DPH) v prípade realizace zakázky odpočítávame z celkové ceny          

   

 

Všeobecné a technické požadavky pro správný výběr schodiště

Jak správně vybrat schodiště záleží z velké míry na tom, kolik máte pro umístnění schodů v domě či prostoru místa. Dle funkce se schodiště pro bydlení třídí na hlavní a vedlejší či pomocné, určené pro občasné používání. Hlavní schodiště má obvykle sklon v rozmezí 25° - 35°. Takové schodiště mělo mít nejmenší šířku schodišťového ramene 900mm. vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm (600 až 650mm). Optimální výška jednotlivého kroku hlavního schodiště je kolem 180mm, nejmenší hloubka stupně je 210mm (celá stupnice i s přesahem přitom musí mít 250mm). Počet stupňů v jednom schodišťovém rameni hlavního schodiště smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť a u schodišť uvnitř bytů nejvýše 18.

Vedlejší pomocná schodiště je možno navrhnout pouze pro občasné používání omezených počtem osob. Jde například o vstup do podkroví, na půdu nebo střechu domu. Nejmenší průchodná šířka ramene takového schodiště je 550 mm a menší než u hlavních schodišť bývá také hloubka stupně. Výška jednotlivého kroku je pak obvykle kolem 210-220mm a schody jsou tak i strmější.  

Schodiště - podchodná výška

 

Důležitým faktorem pro správný výběr schodiště jsou prostorové možnosti. Čím více místa máte k dispozici, tím pohodlnější a méně strmější schodiště si můžete pořídit. A naopak, pokud máte v domě či bytě málo místa, schody budou logicky strmější. Velkou roli přitom hraje celková výška podlaží (spodní podlaha - horní podlaha), síla stropu a velikost stropního otvoru. Pokud není stropní otvor dostatečně velký, hrozí špatná tzv. podchodná výška. Ta by měla být minimálně 1950mm (což odpovídá velikosti postavy). Nedostatečnou a správnou velikost stropního otvoru znázorňuje vyobrazený nákres. A - nedostatečná velikost stropního otvoru  B - správná velikost stropního otvoru.

U vřetenového schodiště by stropní otvor měl být o 100mm větší než je vnější průměr schodiště. Úskalí, které menší stavební otvor může způsobit zobrazuje níže uvedený nákres. Mezi madlem a stěnou by měla zůstat mezera 50mm pro ruku a stoupavé zábradlí by nemělo zasahovat do stropu.

Minimální velikost stropního otvoru

SLEDOVANIE ZÁSIELKY

Odkazy: Schody Plus Česká republika |